partnerOrganisation Förde Sparkasse
project
0 %
0 %
finanziert:
0 €
Zielsumme:
3.000 €
Noch 27 Tage
partnerOrganisation Sparkasse Südholstein
project
76 %
(+15%)
76 %
(+15%)
finanziert:
1.140 € (+222 €)
Zielsumme:
1.500 €
Noch 50 Tage
235 %
(+4%)
235 %
(+4%)
finanziert:
940 € (+15 €)
Zielsumme:
400 €
Noch 44 Tage
partnerOrganisation Sparkasse Westholstein
project
17 %
17 %
finanziert:
520 €
Zielsumme:
3.000 €
Noch 31 Tage
partnerOrganisation Nord-Ostsee Sparkasse
project
104 %
104 %
finanziert:
520 €
Zielsumme:
500 €
Beendet
partnerOrganisation Sparkasse Südholstein
project
136 %
136 %
finanziert:
692 €
Zielsumme:
508 €
Beendet
partnerOrganisation Nord-Ostsee Sparkasse
project
107 %
107 %
finanziert:
2.410 €
Zielsumme:
2.250 €
Beendet
partnerOrganisation Nord-Ostsee Sparkasse
project
112 %
112 %
finanziert:
4.440 €
Zielsumme:
3.950 €
Beendet
partnerOrganisation Sparkasse Südholstein
project
231 %
231 %
finanziert:
4.615 €
Zielsumme:
2.000 €
Beendet
Laufende Projekte Beendete Projekte